Produktkatalog

Power to X

Max Fodgaard A/S kan levere produkter til Power to X industrien

Det forventes at det globale marked for grøn brint vil stige frem mod 2030, 2040 og 2050. Derfor har mange lande allerede udarbejdet PtX-strategier og virksomheder begynder at investerer i industrien. Grøn brint spiller en vigtig rolle i at opfylde klimamål og reducerer afhængigheden af fossile brændstoffer som kul, olie og gas.

Fossile brændstoffer er med til at udlede CO2 og andre drivhusgasser, som medvirker til global opvarmning. Derfor er det nødvendigt at finde på andre måder at omdanne energi på, så det bliver grønt og ikke sort. Det kan Power To X hjælpe med.

 

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X (Ptx) er en teknologi og en række processer der omdanner elektrisk energi fra energikilder, som vind og sol til gas, brændstof eller kemikalier. Pointen er at bevare overskudsenergi i stedet for at den går til spilde, hvis den ikke bliver brugt.

En af Power To X teknologierne er at anvende elektrisk energi til brint fremstilling.

Brint er nemt at lagre og transportere, hvilket gør at det til et oplagt valg som energibærer.
Brint kan bruges til at fremstille elektricitet og kan bruges som brændstof til nogle biler og lastbiler.

Brint kan ved hjælp af Power to Gas teknologien omdannes til metan (naturgas) som kan integreres i et eksisterende gasnet.

Hvad skal man være opmærksom på ved Power to x processen?

Ved power-to-X processen skal man være opmærksom på at man håndterer den elektriske energi korrekt, da det potentielt kan føre til elektrisk stød eller brand.

Håndteringen af gasformige brændstoffer som metan og hydrogen skal forgå korrekt, da det er stoffer der kan være eksplosive eller brandfarlige. Det kræver man har det rigtige udstyr og uddannelse, for at forhindre ulykker.

For at undgå farlige situationer som eksplosioner, er det nødvendig at anvende eksplosionsbeskyttet elektrisk materiel, de steder hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære. (Zone 0, 1, eller 2)

Kontakt vores eksperter inden for ATEX / Ex-materiel:


Peter Bjørn

Peter Bjørn

Salgsingeniør
Mail: pbj@fodgaard.dk
Tlf. : +45 36 34 33 33

Peter Follin

Peter Follin

Salgsingeniør
Mail: pef@fodgaard.dk
Tlf. : +45 36 34 33 38

Ole Krogshede

Ole Krogshede

Salgsingeniør
Mail: ok@fodgaard.dk
Tlf. : +45 87 93 23 55

Steen Nielsen

Steen Nielsen

Afdelingsdirektør, Ex
Mail: sn@fodgaard.dk
Tlf. : +45 36 34 01 33

Jørgen B. Jensen

Jørgen B. Jensen

Salgsingeniør
Mail: jbj@fodgaard.dk
Tlf. : +45 36 34 01 35