Produktkatalog

Faldsikringssystemer

Her kan du se hvad vi kan tilbyde inden for faldsikring og forskellige typer af faldsikringssystemer til tage og bygninger.

Hvad er reglerne for faldsikring, når man arbejder på tage i højden?

Læs denne vejledning, fra Arbejdstilsynet, som omhandler de sikkerhedsforholdsregler, som arbejdsgivere skal implementere på bygge- og anlægspladser for at beskytte medarbejderne mod risikoen for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde og færdsel på tagene.

Vandrette forankringssystemer

Det vandrette forankringssystem er konstrueret til at støtte eller sikre en person, der arbejder i vandret plan. Systemet findes til midlertidig opsætning, hvor det nemt kan flyttes, eller som permanent monterede installationer. Midlertidige vandrette systemer er normalt af reb, bånd eller wire, hvor glideren er en ring eller karabinhage.

Fastmonterede systemer består enten af en wire eller skinne, hvorpå der kører en glider som man så kobler sig til. Glideren følger personens bevægelser i vandret plan, og til glideren kan kobles egnet faldsikrings– og støtteudstyr, så personens arbejdsradius forøges. Midlertidige systemer er fastgjort til ankerpunkter i enden af linen, mens fastmonterede er fastgjort til konstruktionen med nogle støttebeslag, som glideren passerer uden afkobling.

Vandrette forankringssytemer kan normalt anbringes i fodhøjde, ud for personen eller over arbejdsstedet. Sidstnævnte er at foretrække, da det sikrer brugeren kortest mulig faldlængde.

Et vandret forankringssystem skal altid monteres og anvendes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, for at man kan være sikker på, at systemet kan modstå den belastning, der opstår i tilfælde af fald. Det anbefales derfor, at fastmonterede vandrette forankringssystemer installeres af fagfolk med den nødvendige uddannelse.

Kontakt Max Fodgaard og hør mere om faldsikring og faldsikringsudstyr til professionelt brug.