Produktkatalog

Belastningstabel – Kædesystem kl. 8

Max Fodgaard producerer komplette kædesæt efter ønske. Såvel produktion som mærkning af kædesæt foregår i henhold til gældende regler fra Arbejdstilsynet og relevante EN-normer.

Arbejdstilsynet foreskriver, at der ved ulige belastninger skal iagttages følgende:

  • 2-strengede kædesæt beregnes som tilsvarende 1-strenget
  • 3- og 4-strengede kædesæt beregnes som tilsvarende 2-strengede
  • Ved symmetrisk løft med 3- og 4-parts sling kan byrdens vægt fordeles med 1/3 pr. part
  • Det er i den forbindelse Arbejdstilsynets synspunkt, at en belastning vil være ulige, med mindre det kan dokumenteres, at den er lige/symmetrisk fordelt
  • Arbejdsvinkler over 120 grader er ikke tilladt
  • Kæderne har fuld belastningsevne mellem -40oC og +200oC