Produktkatalog

Løfteåg

Vi kan levere løfteåg i alle udgaver og størrelser til netop din løfteopgave. Se vores udvalg af løfteåg, truckåg, BigBag-løfteåg og tøndeløftere her.

Max Fodgaard A/S kan levere løfteåg i alle udgaver og størrelser til netop din løfteopgave.

Løfteåg fra Max Fodgaard A/S er designet, konstrueret og fremstillet efter maskindirektivet EN 13155.

Løfteåg leveret fra Max Fodgaard A/S er mærket med WLL, egenvægt, CE-mærket og er overfladebehandlet efter kundeønske. Malet, galvaniseret, fremstillet i stål, aluminium eller rustfrit stål.
Der medleveres brugervejledning til hvert enkelt løfteåg.

Max Fodgaard A/S kan levere alle typer løfteåg fra helt små simple udgaver til store komplekse løfteåg, og kan også tilbyde løfteåg, der designes til specielle opgaver.

Hvad bruges løfteåg til?

Løfteåg anvendes som overgang mellem det emne der skal løftes og kran, og anvendes direkte anhugget i mellem krankrog og byrde, eller anhugges med løftegrej mellem åg og kran og også ofte mellem byrde og løfteåg. Der er utallige anvendelsesmuligheder for løfteåg, og her blot nogle få eksempler nævnt: Løft af betonelementer, stålcoils, tønder, vindmøllesektioner, vindmøllegear, vindmøllenav, vindmøllevinger, generatoranlæg, både, skurvogne, beboelsespavilloners, containere og paller.

Hvilken type løfteåg dækker mit behov?

Max Fodgaard A/S kan levere mange forskellige udgaver af løfteåg til mange forskellige formål.

Her nogle eksempler:

Planåg
Planåg findes i forskellige faste og stilbare udgaver og med forskellig løftekapacitet, og de anvendes hovedsageligt med løftestropper eller rundsling til både, skurvogne og pavilloner, og med denne type undgår man at trykke/presse på det emne der skal løftes, og løftet kan forgå skånsomt.

Løfteåg fremstillet af aluminium rørprofiler og med faste hjørner sammensat som en ramme anvendes til løft af både, skurvogne og pavilloner

Spredebomme
Spredebomme kan leveres i forskellige faste og stilbare udgaver med forskellig løftekapacitet, og de anvendes hvis emnet der skal løftes ikke kan løftes i et fast punkt, men i 2 eller 4 anhugningspunkter. Spredebomme kan også sammensættes med en større spredebom øverst der så er sammensat med 2 mindre spredebomme herunder for optimal fordeling af vægt og optimal balance af byrden.

Løfteåg med 1 eller 2 faste løfteøjer midt på over åget anvendes ofte hvor der ikke er tilstrækkelig frihøjde tilstede under løfteopgaven, men her skal man være særligt opmærksomhed med hensyn til balancen af byrden der skal løftes.

H-løfteåg
H-løfteåg anvendes til samme type opgaver, men her benytter man så ofte 4 anhugningspunkter.

Pallegafler
Pallegafler anvendes som navnet siger til gods der er pakket/stablet på paller, men kan også anvendes til andre emner hvor man har brug for at fordele løftet under byrden.

Pallegafler kan leveres i mange forskellige størrelser og både som faste og stilbare udgaver, hvor indvendig højde og gaffelafstand kan indstilles efter ønske.

Der kan leveres specielle pallegafler for løft af mursten, gipsplader og isoleringsmateriale, og pallegafler kan leveres med automatisk afbalancering.

Coilløfteåg
Coilløfteåg anvendes til løft af ruller af blandt andet båndstål eller andet materiale der er opspolet i ruller/coils. Coilløfteåg kan leveres med afbalancering/kontravægt til løft af coils og i specielle udgaver til løft og vending af coils.

Bigbagåg kan leveres i flere forskellige størrelser og også i aluminium eller rustfrit stål.

Truckåg anvendes til montering på truckgafler og kan leveres med en enkelt centerkrog, 3 eller 4 kroge. Truckåg kan også leveres med en stilbar kranarm/udligger for løft på svært tilgængelige steder.

Løfteåg med gribefunktion: Her kan vi levere mange standard gribeåg og tænger til løft af blandt andet betonemner, betonrør, rundstål, stålrør, ståltønder, plasttønder, isoleringsmaterialer og meget andet.

Løftetriangler til løft af betonspær, betondæk og betonelementer kan leveres i dimension og løftekapacitet efter ønske. Anvendes for at sikre en korrekt lastfordeling, og dermed belastning af både anhugningsøjer i betonemnet og det løftegrej der anvendes.

Specielle løfteåg med manuel eller motoriseret vendefunktion kan leveres til løft og kontrolleret vending/rotation af emner, der skal vendes eller drejes.

Specielle løfteåg kan leveres med manuel eller motoriseret kontrolleret afbalancering af en byrde med forskudt tyngdepunkt.

Container åg kan leveres til både 20” og 40” standard ISO-containere.

Specielle løfteåg for samløft af en større byrde med 2 mobilkraner eller traverskraner, kan leveres efter opgave.

Vakuumløfteåg: Se vores mange leveringsmuligheder i det specielle afsnit.

Magnetløfteåg: Se vores mange leveringsmuligheder i det specielle afsnit.

Her skal du bruge løfteåg

Løfteåg anvendes som sikker overgang mellem et emne der skal løftes og kran, og anvendes både direkte anhugget imellem krankrog og byrde, og anhugges også med løftegrej mellem åg og kran og også ofte mellem byrde og løfteåg.

Der er utallige anvendelsesmuligheder for løfteåg, eksempelvis til løft af betonelementer, stålcoils, tønder, vindmøllesektioner, vindmøllegear, vindmøllenav, vindmøllevinger, generatoranlæg, større motorer, både, skurvogne, beboelsespavilloner, containere, paller, skibscontainere, materielcontainere, alle former for byggematerialer, stålprofiler og stålrør i bundter, armeringsjern i coils/ruller, måtter og færdige net,

Guide til brugen af løfteåg

Max Fodgaard A/S løfteåg i alle udgaver medleveres brugermanuel, overensstemmelseserklæring og er mærket i henhold til maskindirektivet.

Det er vigtigt, at man, inden anvendelse af et løfteåg, har læst og forstået den aktuelle brugermanual og der under brugen arbejdes i henhold til denne vejledning. Forkert brug og overbelastning kan føre til alvorlig ulykke.

Eftersyn og service af løfteåg?

Løfteåg skal efterses mindst en gang hver 12. måned af en kompetent sagkyndig person, og ofte kan der være beskrevet specielle krav til eftersyn med mindre interval, og specielle regler for løfteåg der anvendes under særlige forhold.

Der skal føres en logbog som dokumentation for korrekt udført eftersyn.

Husk at Max Fodgaard A/S over hele Danmark har specielt uddannede medarbejdere der kan udføre korrekt eftersyn, og vi tilbyder som standard deres servicerapporter online tilgængeligt.

Vi kan tilbyde en fast serviceaftale, der sikrer korrekt eftersyn efter den eller de gældende intervaller.

Løfteåg må ikke modificeres, repareres eller ændres uden forudgående aftale med producenten.

Har du brug for et standard løfteåg eller skal du bruge et specielt fremstillet løfteåg, så kontakt Max Fodgaard A/S for en dialog med eller et besøg af en af vores medarbejdere med mange års erfaring med vejledning i investering i det rigtige løfteåg og øvrigt løftegrej.

Derudover tilbyder vi også kraner og løfteudstyr til skarpe priser, herunder vores udvalg af faldsikring
Gå tilbage til vores oversigt over løftegrej og løfteudstyr.