Produktkatalog

Løftemagneter

Se vores udvalg af holdbare løftemagneter, håndmagneter og elektromagneter her.

Kvalitets løftemagneter fra Max Fodgaard A/S

Løftemagnenter, der findes i flere forskellige typer og mange størrelser, anvendes til løft af stål, og er til mange løfteopgaver et uundværligt værktøj når der skal håndteres emner der ikke kan håndteres med andet løftegrej. Hvis løftemagneter håndteres korrekt, er levetiden næsten uendelig.

Hvad bruges løftemagneter til?

Løftemagneter anvendes til løft af stålemner (ferromagnetisk materiale) som stålplader, stålrør, stålprofiler, rundstål, stålblokke, værktøjer i stål og stålskrot.

Hvilken løftemagnet dækker mit behov?

Håndløftemagneter/permanenthåndløftemagneter

Anvendes hovedsageligt til løft af mindre stålemner, blandt andet ved skæreborde og laserskæremaskiner, og til andre mindre stålemner der kan håndteres med håndkraft.

Som benævnelsen siger, så er der her tale om magneter der har samme løfteevne/holdekraft konstant uden nogen form for energitilførsel/strøm.

Frikobling fra emnet, der er blevet håndteret, sker ved en form for fritrækning/vridning fra emnet, ofte med en pal der trykkes ned på emnet med større kraft ved hjælp af et håndtag. Nyere modeller fås med frikoblingsmekanisme som på de større udgaver til anvendelse med kran.

Permanentmagneter/permanentløftemagneter

Anvendes til løft af mindre og større stålemner der skal håndteres med kran.

Der findes permanentmagneter, der virker efter samme princip, som ovennævnte håndløftemagneter, men som er dimensioneret til løft af større emner/vægte og til brug med talje eller kran.

Der findes permanentløftemagneter, der er med konstant holdekraft/løfteevne uden energitilførsel/strøm, men hvor de indre magneter kan frikobles/neutraliseres ved rotation med håndtag der er sikret med 2 funktioner for at sikre utilsigtet frikobling. Her skal sikkerhedsfaktoren/holdekraften mod afrivning fra stålemnet være minimum 3 i henhold til gældende EU NORM – EN 13 155. Vel at mærke under optimale forhold med hensyn til ståltype, emnetykkelse, luftgap og overfladen i det hele taget.

Se brugervejledning der skal medleveres til hver enkelt magnet, og se yderligere oplysninger i afsnittet ”Sådan bruger du løftemagneter”.

Elektroløftemagneter

Elektroløftemagneter skal forsynes med konstant strømforsyning når der kræves magnetisme, og skal derfor udstyres med et OPS – overvågningssystem med batteri–back-up, der automatisk træder i funktion ved strømsvigt. Elektroløftemagneter anvendes ofte til større stålemner som større stålplader, stålcoils, stålbjælker og stålskrot.

Elektro-permanentløftemagneter

Elektro-permanentløftemagneter anvender kun spænding/strømforsyning under omskiftning mellem mag- og demag / magnetisering og de-magnetisering. Det betyder at hvis der sker strømudfald forbliver magneten i den tilstand den er i når strømforsyning forsvinder. Det giver en meget sikker anvendelse og der er ikke behov for et OPS-Overvågningssystem med batteri-back-up. Det giver også et mindre energiforbrug.

Elektropermanentløftemagneter anvendes til alle former for løft af stålemner fra de helt små til de helt store.   Elektropermanentløftemagneter kan være udstyret med den elektroniske styring og betjening påbygget selve magnetenheden, eller kan også leveres med separat styreenhed og separat betjening via trådløs radiostyring eller sammenbygget med styring af kran.

Batteri-elektro-permanentløftemagneter

Batteri-elektro-permanentløftemagneter anvender samme system til magnetisering og de-magnetisering som elektro-permanentløftemagneter, men arbejder her med en indbygget batteriforsyning. Det indbyggede batteri er som regel af en genopladelig type, og på grund af det lave strømforbrug, kan disse magneter som regel anvendes en hel arbejdsdag uden opladning. Batteri-elektro-permanentløftemagneter anvendes til løft af alle former for stål, og man har her en mere flexibel løsning da magneten jo kan anvendes i flere forskelige kraner og taljer uden strømforsyning til selve magneten.

Dette skal du være opmærksom på

Magnetisk materiale

De forskellige beskrevne løftemagneter kan anvendes til løft af stålemner, men det er vigtigt, at det er en ståltype der indeholder tilstrækkeligt magnetisk materiale (Ferromagnetisk materiale) og at der er tilstrækkelig godstykkelse til at optage magnetfeltet fra løftemagneten.

Eksempelvis er løftekapaciteten ved støbejern kun ca. 50% på grund af det høje indhold af kulstof. Nogle legeringer, som eksempelvis rustfrit 304, er ikke magnetiske.

Overfladen

Overfladebeskaffenhed er også en meget vigtig faktor for fuld løfteeffekt af en løftemagnet. Planhed og dermed luftgab, samt rust, glødeskaller, maling eller urenheder kan påvirke løfteevnen af løftemagneten. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke sætter sig materiale på magnetens polsko/løfteoverflade.

Ved løft af lange emner skal man være opmærksom på nedbøjning og det kan forsage at magneten mister kontakten med emnet. Ofte kan dette løses ved anvendelse af 2 eller flere løftemagneter ophængt i et løfteåg.

Omgivelser og personer

Den til magneten medleverede brugervejledning bør læses og forstås inden løftemagneten anvendes. Løftemagneter må ikke anvendes i omgivelser hvor magnetisering kan forsage uønskede forstyrrelser, for eksempel nær maskiner, elektronisk udstyr eller andet udstyr der er følsomt over for magnetisme.

Personer der anvender en pacemaker eller andre medicinske apparater, må kun anvende løftemagneter efter samråd med en specialist.

Sikkerhed ved aktivering

Det er vigtigt at løftemagneter ikke aktiveres uden at være præcist placeret på det materiale der skal løftes, da der er fare for klemning eller utilsigtet pludselig og farlig effekt af magnetismen. Løftemagneten må ikke frikobles før byrden er sænket ned på stabilt underlag.

Hænder, fingre skal holdes væk fra området mellem emne og magnet, og løst beklædning bør ikke bæres, når der arbejdes med løftemagneter. Personer må ikke befinde sig i nærheden eller under emner der løftes med magneter. Løftemagneter bør være tilkoblet/magnetiseret så kort tid som muligt for at undgå overophedning, og løftemagneter skal altid være frikoblet/de magnetiseret når de ikke anvendes.

Løftemagneter må ikke anvendes som hjælpemiddel til løftning, understøttelse eller transport af personer.

Alternativer?

Fejlagtigt investeres der ofte i løftemagneter bestemt for meget tynde stålmaterialer, men her bør der i stedet anvendes vakuumudstyr. Der findes specielle løftemagneter der kan anvendes til tyndere stålmaterialer, men spørg en af Max Fodgaard A/S kompetente medarbejdere for den rigtige vejledning i valget at det rigtige løfteudstyr.

Gå tilbage til vores oversigt over løftegrej og løfteudstyr.