Produktkatalog

ATEX / Ex-materiel

Vi tilbyder alle former for Ex-materiel til el-installationer, belysning, styringsautomatik, instrumentering, tavleanlæg og kommunikationsudstyr

Vi tilbyder alle former for Ex-materiel til el-installationer, belysning, styringsautomatik, instrumentering, tavleanlæg og kommunikationsudstyr.

Vores produkter af Ex-materiel leveres til Ex-område zone 0, 1 og 2, samt for støvområder til zone 20, 21 og 22.

Alt Ex-materiel leveres eksplosionsbeskyttet iht. ATEX-direktivet.

Max Fodgaard A/S har gennem langvarigt samarbejde med forskellige producenter opbygget et omfattende og professionelt netværk af samarbejdspartnere. Dette netværk giver os et solidt og dybtgående kendskab til branchen og de forskellige produkter inden for Ex-udstyr. Denne erfaring har gjort det muligt for os at tilbyde et sortiment, der opfylder jeres behov for den bedste løsning og krav til 1. klasse Ex-materiel.

Stort udvalg af Ex udstyr

Hvis du overvejer at investere i nyt Ex-udstyr, så er Max Fodgaard A/S det helt rigtige sted at starte din søgen. Vores velassorterede Ex-afdeling tilbyder et bredt udvalg af Ex-udstyr til

Kontakt Max Fodgaard A/S og hør mere om vores ATEX-certificerede produkter.

ATEX står for ”ATmosphère EXplosive” og er et direktiv, der beskriver kravene til materiel og indretning af områder hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære.

Direktivet 2014/34/EU gælder for materiel der anvendes i Ex-område.

Direktivet 1999/92/EC beskrives også som anvendelses- eller brugerdirektivet. Direktivet stiller krav til Arbejdspladsvurdering (U-APV), zoneklassificering m.m.

Hos Max Fodgaard A/S kan du købe forskellige produkter inden for ATEX- og EX-materiel, der er certificeret efter de gældende regler.

ATEX godkendelse: Din garanti for sikkerhed i eksplosionsfarlige områder

Hvis man skal etablere elektriske materiel, hvor området er klassificeret som Zone 0, 1, eller 2 for gas / Zone 20, 21 eller 22 for støv, er det et krav at man udvælger materiel der er certificeret for anvendelse i den pågældende zone.

ATEX zone Klassificering: Sådan kortlægger du eksplosionsfare på din arbejdsplads

Zone Klassificering er en inddeling af områderne, hvor eksplosiv atmosfære kan forkommen.

Zone 0: Områder, hvor eksplosionsrisikoen er konstant.

Zone 1: Områder, hvor eksplosionsrisikoen er periodisk.

Zone 2: Områder, hvor eksplosionsrisikoen er sjælden.

ATEX zonerne er vigtige for at bestemme, hvilken type eksplosionsbeskyttet materiel, der kræves for det pågældende område.

Kontakt Max Fodgaard A/S og hør mere om dine behov for ex-materiel.

Hvornår er det nødvendigt at udføre zone-klassificering?

Når du arbejder med stoffer, der kan udgøre en brandrisiko, er det vigtigt at undersøge, om de potentielt kan danne en farlig, eksplosiv atmosfære.

Dette kan indebære damp eller gasblandinger i luften, støvpartikler, der kan blive suspenderet i luften, eller fine, brændbare dråber, der kan skabe en farlig situation.

Du skal nøje overveje, hvor, hvordan og hvornår disse brandfarlige stoffer kan blive blandet med luften og danne en potentiel eksplosiv atmosfære.

Hvis du ikke kan udelukke muligheden for, at der kan dannes en eksplosiv atmosfære, er det afgørende at foretage en zone-klassificering.

ATEX kursus: Lær at arbejde sikkert i eksplosionsfarlige områder

ATEX kursus er en træning, hvor man lærer om ATEX direktivet og kravene til eksplosionsbeskyttelse. Dette kan være nyttigt for installatører, ingeniører og andre fagfolk, der arbejder med eksplosionsfarlige områder og produkter.

Max Fodgaard A/S tilbyder ikke et kursus i ATEX, men vi forhandler certificeret ATEX-materiel og vejleder vores kunder i produkterne.

ATEX APV: Eksplosionsbeskyttelse i zone 1 og 2

ATEX APV, også kendt som arbejdspladsvurdering for eksplosiv atmosfære, er en nødvendig proces for at sikre sikkerheden for dem, der arbejder i områder med en risiko for eksplosioner. Denne vurdering involverer en kortlægning og vurdering af risici, der er forbundet med arbejdet, og er et krav i henhold til ATEX direktivet.

En ATEX APV skal indeholde en vurdering af sandsynligheden for, at en eksplosiv atmosfære kan forekomme, samt varigheden heraf, sandsynligheden for antændelseskilder, herunder elektrostatiske udladninger, og anlæggene, stofferne, processerne og deres mulige vekselvirkninger. Det er også vigtigt at inddrage områder, som kan komme i forbindelse med andre områder, hvor eksplosiv atmosfære kan forekomme.

Ved du ikke, hvilket ex-materiel, du har behov for? Så tag kontakt til Max Fodgaard A/S og hør mere om, hvad vi kan tilbyde.

Sikkerhed på arbejdspladsen: ATEX APV i eksplosionsfarlige områder

En korrekt udført ATEX APV er afgørende for at sikre, at arbejdet kan udføres sikkert i eksplosionsfarlige områder, og at de korrekte forholdsregler er i orden, såsom de korrekte eksplosionsbeskyttelsesanordninger er installeret, og at personalet er trænet i sikkerhedsprocedurer.

ATEX-mærkning: Sådan identificerer du eksplosionsbeskyttede komponenter

ATEX mærkning er et krav ifølge ATEX-direktivet, hvor komponenter skal mærkes med deres zone klassifikation og certifikatnummer for at vise, at de er i overensstemmelse med kravene i direktivet.

Er du på udkig efter ATEX-mærkede produkter? Se vores Ethernet-APL Field Switch og kontakt Max Fodgaard A/S og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

ATEX-filter, -pumper og andre eksplosionsbeskyttede produkter

Er du på udkig efter en pumpe til antændelige medier? Uanset om du skal om- og påfylde opløsningsmidler, benzin, alkohol eller andre antændelige medier, gælder det om at du finder den perfekte pumpe til dit behov.

Sørg for at vælge en pumpe, der leveres som brugsklare sæt med alt det, du behøver, inklusive tappepistol, mediebestandig slange, potential-udligning og tromleadapter.

Vælg trykluftmembranpumper, der er ideelle til pumpning af viskøse medier med faste partikler og følsomme stofholdige substanser.

Hos Max Fodgaard A/S forhandler vi ikke ATEX-pumper og -filtre, men hvis du køber et andet af vores ATEX-produkter, kan vi vejlede om det givne produkt.

Hvad siger vores kunder om os?

Vi har valgt Max Fodgaard A/S som leverandør, da de har ekspertise på området. I vores branche betyder sikkerhed alt og derfor er det vigtigt for os, at vælge en tryg samarbejdspartner, der kan levere kvalitetssikkerheds-udstyr inden for vores standarder

— Veltec ✅✅✅✅✅

Professionelle og sikre ATEX-installationer til eksplosionsfarlige områder

ATEX installation er processen med at installere eksplosionsbeskyttede produkter i overensstemmelse med kravene i ATEX-direktivet.

Hør mere hos Max Fodgaard A/S om, hvilke typer af Ex-materiel, du kan have behov for.