Produktkatalog

Serviceeftersyn

Det er lovpligtigt at få kontrolleret løfte- og anhugningsgrej af sagkyndige mindst en gang årligt. Vi garanterer at denne kontrol udføres ansvarligt og professionelt.

Har du behov for kranservice, så kontakt os hos Max Fodgaard.

Vi tester Deres løftegrej i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 – om anvendelse af tekniske hjælpemidler §8 og §14 samt Arbejdsmiljølovens §45.

Har du et behov for kranservice, så kontakt Max Fodgaard.

Derudover tilbyder vi også kraner og løfteudstyr til skarpe priser.