Produktkatalog

Service af taljer, kraner og løftegrej

Skal sikkerheden være i top i jeres virksomhed?
– Lad os stå for din næste service af kraner, taljer og løftegrej

Arbejdstilsynet lovbefaler at løfte- og anhugningsgrej testes og kontrolleres af sagkyndige mindst én gang årligt.

Max Fodgaard A/S garanterer, at denne kontrol udføres ansvarligt og professionelt.

Vi tester dit løftegrej i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 – om anvendelse af tekniske hjælpemidler §8 og §14 samt Arbejdsmiljølovens §45.

Serviceaftale
– godkendelse af kran

Med en serviceaftale hos Max Fodgaard A/S, er du sikker på, at fristen for det årlige eftersyn ikke overskrides.

Aftalen indebærer, at vi forpligter os til at kontakte dig hvert år omkring årsdagen for tidligere års eftersyn, for at aftale tid for nyt eftersyn.

En fordel for dig og din virksomhed, fordi I slipper for selv at skulle huske på, hvornår jeres løftegrej skal serviceres og testes.

Eftersyn og test af løftegrej

Eftersyn af løftegrej kræver stor erfaring!

Max Fodgaard A/S har mere end 75 års erfaring med test og eftersyn, hvilket giver sikkerhed for en korrekt vurdering af skader og betydningen af slid, således at udskiftning eller kassation kun sker, når det er nødvendigt for sikkerheden.

Eftersynet afsluttes med, at alt godkendt løftegrej forsynes med belastningsskilte og der udleveres et certifikat på testen, som kan bruges som dokumentation over for Arbejdstilsynet og andre tilsynsførende myndigheder.

Landsdækkende kranservice

Max Fodgaard A/S er landsdækkende på serviceområdet. Vi har dygtige montører og servicebiler stationeret i Nord-, Midt-, Vest- og Sydjylland, Fyn og Sjælland.

For at reducere spildtid tilbyder vi også test på den arbejdsplads, hvor løftegrejet befinder sig. Ud over vores servicebiler har vi også reparationsværksted i Hvidovre, Lindø og Skanderborg, hvor erfarne montører foretager eftersyn og reparationer af løftegrej.

Vore servicevogne med specialuddannede montører sikrer hurtig og professionel assistance på kraner og taljer – herunder alle monteringsopgaver og lovpligtige serviceeftersyn på diverse løftegrej.

Det professionelle bagland

Det professionelle bagland er dels baseret på et fast og mangeårigt samarbejde med en kreds af anerkendte, internationale leverandører, dels på en stor, akkumuleret specialviden omkring vore produkter.

Vort kvalitetstyringssystem sikrer et højt og ensartet kvalitetsniveau.
Dette gælder ikke kun de tekniske produkter, men også vores sagsbehandlings- og arkiveringssystem, der kan spore og identificere allerede leverede produkter med tekniske specifikationer, leveringsprocedurer m.v.

Online servicerapport

Som servicekunde hos Max Fodgaard A/S får du tilsendt log-in til vores digitale kundeportal hvor dine servicerapporter altid er tilgængelige.

Når vores montør har udført eftersynet, udfyldes der en servicerapport.

Servicerapporten viser hvad der er godkendt, betinget godkendt og hvad der ikke kunne godkendes.

Denne servicerapport kan ses online via vores kundeportal, så du altid har adgang til den.

Kontakt vores eksperter inden for Kranservice: Lovpligtigt eftersyn af kran:


Kim F. Dahlstrøm

Kim F. Dahlstrøm

Servicechef, Øst
Mail: kd@fodgaard.dk
Tlf. : +45 36 34 01 39 / 21 24 00 02

Jesper Bøgild

Jesper Bøgild

Serviceleder, Øst
Mail: jbb@fodgaard.dk
Tlf. : +45 36 34 33 32 / +45 40 77 94 43

Lars Christensen

Lars Christensen

Servicechef, Vest
Mail: lc@fodgaard.dk
Tlf. : +45 87 93 23 63

Carsten H. Jensen

Serviceleder, Vest
Mail: caj@fodgaard.dk
Tlf. : +45 87 93 23 58