Produktkatalog

Kranvægte

Industrielle kranvægte eller dynamometre anvendes til måling af en vægt eller et træk, og til test af materiel og udstyr. Se vores udvalg her på siden.

Hvad er en kranvægt?

Almindelige industrielle kranvægte eller dynamometre anvendes til måling af en vægt eller et træk, og til test af materiel og udstyr.En kranvægt eller dynamometer kan leveres i flere forskellige udgaver:

  • Kranvægte eller et dynamometre kan leveres i flere digitale udgaver, der ved anvendelse af en indbygget strain gauge/spændingsmåler, en elektrisk sensor kan måle en kraft og/eller bevægelse.
  • Modstanden i en strain gauge/spændingsmåler ændres, når en kraft påføres, og denne ændring vil give et elektrisk signal. Strain gauges/spændingsmålere anvendes på denne måde til måling af tryk, kraft, vægt og tension.
  • Det afgivne signal kan så med stor præcision aflæses på et digitalt display, og denne aflæsning er så kalibreret så den passer til dette signal.
  • På de fleste typer af digitale kranvægte og dynamometre kan der vælges mellem aflæsning i kg, t/daN, kN/lbs, ton (US).
  • På de fleste typer af digitale kranvægte kan nulpunktet justeres, så der er mulighed for at indsætte en given forudbestemt vægt/tara, hvis det ønskes.
  • Kranvægte kan også leveres som analoge udgaver med aflæsning af aktuel vægt ved hjælp af et hydraulisk tryk, der så omsættes til en aflæsning på et manometer, og endnu mere simple udgaver, hvor indbyggede fjedre eller tallerkenfjedre overfører en aflæsning af vægt eller kraft til en viser eller drejeskive.
  • En nulstilling eller indstilling af TARA sker ved simpel drejning af viserskiven.
  • Standard kranvægte og dynamometre er fremstillet med en sikkerhedsfaktor på minimum 4.

Det bruger du en kranvægt til

Kranvægte eller dynamometre anvendes blandt andet ophængt i talje eller kran til vejning af gods eller en bestemt byrde, eller til måling af en kraft.Kranvægte kan også leveres til fast indbygning i taljer og kraner, hvor en konstant angivelse af belastning eller en overvågning af en belastning ønskes af sikkerhedsmæssige grunde.

Hvilken kranvægt skal du vælge?

Analog kranvægt

En analog kranvægt anvendes, hvis der ikke stilles de store krav til præcision, og hvis aflæsningen kan foretages tæt på selve kranvægten.

En analog kranvægt angiver som oftest kun i kg/ton, og her skal man så selv omregne til en aflæsning i daN/N, hvis det ønskes.

Analoge kranvægte kan leveres med en simpel slæbeviser, der kan angive den maksimalt opnåede vægt eller et maksimalt opnået træk.

Digital kranvægt

En digital kranvægt eller dynamometer anvendes, hvis der ønskes en præcis angivelse og aflæsning af vægt eller træk.

Den digitale kranvægt eller dynamometer kan anvendes, hvis der ønskes en aflæsning placeret væk fra selve kranvægten eller dynamometret, da de digitale udgaver af kranvægte og dynamometre kan leveres med en trådløs aflæsningsenhed/fjernbetjening.

En digital kranvægt eller dynamometer er ofte som standard udstyret med omskifter for den ønskede aflæsning i enten kg, t/daN/lbs, ton (US), alt efter om det er en vægt eller en kraft der ønskes målt. Derudover er de fleste digitale kranvægte og dynamometre som standard udstyret med en ”peak” funktion med hukommelse til direkte aflæsning af den opnåede maksimale vægt eller det opnåede maksimale træk. Dette anvendes ofte til træktest af materiel eller udstyr.

Digitale kranvægte kan som sagt leveres direkte indbygget i kraner og taljer, og her kan man vælge, hvor man vil have placeret det digitale display til aflæsning. Det kan være som et stort display på selve kranen eller indbygget i håndsender til betjening af kranen.

Digitale udgaver af kranvægte og dynamometre leveres med forskellige udgaver af selve aflæsningen og alt efter kvalitet og pris kan der leveres forskellige udgaver af den digitale aflæsning, og præcisionen af de aktuelle data.

Hvis der ønskes kranvægte eller dynamometre, der skal anvendes under særlige forhold som ekstrem kulde/varme eller under vand, skal der tages særlige forbehold. Kontakt vores løftegrejsafdeling for den korrekte vejledning.
Hvor meget kan vores kranvægte veje?
Vi kan levere kranvægte og dynamometre helt nede fra kuffertvægt størrelse 20 kg og op til 250 ton.
Så præcise er vores kranvægte i måling
Analoge kranvægte er mindre præcise end de digitale udgaver, og ved levering angives dette i medfølgende dokumentation.

Eksempelvis er nøjagtigheden på en analog kranvægt med hydraulikolie +/- 1% af fuld skala, og de digitale udgaver kan leveres med en præcision på +/- 0,2% af fuld skala.

Til de fleste digitale kranvægte og dynamometre leveres der dokumentation for udført kalibrering fra producenten.

Hvis der er krav om præcis kontrol med præcisionen på en digital kranvægt eller dynamometer, bør udstyret kalibreres af godkendt instans en gang årligt eller oftere, hvis der er krav om dette.
Køb tilbehør til kranvægte
Til standard digitale kranvægte eller dynamometre skal der anvendes bestemte størrelser af stålsjækler i begge ender af udstyret for at undgå at ødelægge udstyret og for at sikre en korrekt aflæsning, og der kan eventuelt heri monteres ovalringe i top og kroge i bund, hvis det ønskes for optimal anvendelse. Det er vigtigt, at det udstyr der monteres i en kranvægt eller dynamometer har samme styrke som selve enheden.

Til visse digitale kranvægte og dynamometre kan der leveres fjernaflæsnings/betjeningsenheder, og der kan hertil også leveres hardware og software til overførsel af data til computer, hvis der ønskes en registrering og dokumentation af vægte eller testresultater.

Gå tilbage til vores oversigt over løftegrej og løfteudstyr.