Produktkatalog

Evakuerings- og redningsudstyr

Faldsikring skal betragtes som en nødløsning, hvor stillads, personløfter eller rækværk ikke er anvendelig. Evakuering og evakueringsplaner skal sørge for, at den faldne kommer ned i god behold

Faldsikringsudstyr skal hindre fald!

Faldsikring skal betragtes som en nødløsning, hvor stillads, personløfter eller rækværk ikke er anvendelig. Evakuering og evakueringsplaner skal sørge for, at den faldne kommer ned i live!

En hængende person ved bevidsthed har mulighed for at forlænge redningstiden med en fodsløjfe for at undgå hængetrauma. Fodsløjfen er en kortsigtet løsning.

Træthed, skader og manglende evne for bevægelse øger hurtigt muligheden for traume. Overgangen fra lodret til horisontal stilling medfører overbelastning af hjertet med risiko for død. En bevidstløs person med hængetrauma kan medføre død inden for 15 minutter.

Livsvigtigt!

  • Før arbejde med faldsikring igangsættes!
  • Arbejd aldrig alene.

Gennemgå opgaven og udarbejd en redningsplan for hver opgave.
Anvend kun faldsikring, der er godkendt, intakt, efterset inden brug og egnet til opgaven.

Brug din sunde fornuft – at arbejde i højden er med livet som indsats!

Kontakt Max Fodgaard og hør mere om faldsikring og faldsikringsudstyr til professionelt brug.

Derudover tilbyder vi også kraner og løfteudstyr til skarpe priser.