Produktkatalog

Hydrauliske donkrafte

Vi tilbyde dig et stort sortiment inden for hydrauliske donkrafte fra førende producenter, og du har mulighed for at få en nærmest skræddersyet løsning.

Hvad er en hydraulisk donkraft?

En hydraulisk donkraft er et stykke professionelt værktøj, der ved anvendelse af et højt olietryk, kan anvendes overalt i blandt andet industrien og transportbranchen til at løfte en byrde, til at skubbe en byrde, som presseværktøj, til opretning, til at trække en byrde og til at sammenspænde med, samt masser af andre situationer, hvor der er brug for et yderst kompakt, kraftfuldt og let kontrollerbart stykke værktøj.

Sådan fungerer en hydraulisk donkraft

En hydraulisk donkraft virker ved, at olie pumpes/presses fra en manuel eller motoriseret pumpe med et højt tryk på som regel op til 700 bar til en cylinder/donkraft eller andet hydraulisk værktøj, der via hydrauliske slanger fittings, koblinger og styreventiler ledes til et stempel, der kan yde en meget høj kraftoverførsel af dette tryk. Den anvendte hydraulikolie kan selv under dette meget høje tryk ikke sammenpresses, så der opstår på denne måde en optimal overførsel af dette tryk direkte fra det lille stempel i pumpen til et større stempel i donkraften eller det hydrauliske værktøj. Forholdet mellem det lille stempel i pumpen og den kraft der her påføres enten manuelt eller en eller anden form for motor og stemplet i donkraften/cylinderen betyder, at man kan opnå meget store kræfter, der kan udnyttes til at løfte, flytte byrder eller presse emner i forskellige udgaver af presseværktøjer. Simplet sagt, så udnyttes her fysikkens love om ”kraft gange arm” / ”forbundne kar” / størrelsesforholdet mellem pumpestempelareal og arealet på den hydrauliske donkraft/cylinder.

Den hydrauliske donkraft eller donkrafte kan være forbundet direkte sammenbygget med pumpeenheden eller sammenbygget via specielle hydrauliske slanger og stålfittings, der kan holde til det meget høje tryk.

Der anvendes ofte også specielle manøvreventiler til at styre den aktuelle kraft og hastighed der løftes, flyttes eller presses med i hydrauliske systemer.

Der kan leveres meget simple hydrauliske donkrafte med et stempel, og meget komplekse hydrauliske systemer med mange donkrafte, der er sammenbygget med pumpeenhed, styreventiler og slanger, hvor både olietryk og oliemængde kan styres meget præcist for løft af emner, der skal løftes synkront selv med forskudt tyngdepunkt. Dette kan især udnyttes ved præcist styret løft af større brosektioner og bygningssektioner i både stål og beton.

Hvilken hydraulisk donkraft skal du vælge?

Max Fodgaard A/S kan levere hydrauliske donkrafte i mange forskellige udgaver:

Simple enkeltdonkrafte
Med påbygget/integreret håndpumpe og ventil, også kaldet flaskedonkrafte.

Maskindonkrafte
Med enten påbygget håndpumpe, eller separat håndpumpe der forbindes med hydraulikslange.
Vi kan levere hydrauliske maskindonkrafte fra 3 til 50 tons.
Maskindonkrafte er ofte udstyret med en flytbar løfteklo og stilbare støttefødder for optimal og sikker anvendelse.

Maskindonkrafte anvendes som navnet siger, til løft af maskiner, men også til løft af generatoranlæg, kraftværksanlæg og alle mulige former for mindre eller større industrianlæg.

Enkeltvirkende hydrauliske donkrafte med fjederretur.
Fra 5 til 100 ton.
Anvendes til alle former for løfteopgaver og presse opgaver, hvor der er brug for lang stempelvandring.

Kan indbygges direkte i presseanlæg.

Lave og flade hydrauliske donkrafte med fjederretur.
Fra 10 til 100 ton.
Anvendes som ovenfor men vælges hvis pladsen eller indbygningsmål er minimale.

Enkeltvirkende hydrauliske hul-donkrafte med fjederretur.
Fra 12 til 93 ton.
Anvendes ofte til trækopgaver, træk af ankerbolte, træk af aksler og andre industrielle monteringsopgaver.

Dobbeltvirkende hydrauliske hul-donkrafte med hydraulisk retur.
Fra 33 til 140 ton.
Anvendes som almindelige hul-donkrafte men her så udstyret med hydraulisk retur, der giver yderligere anvendelsesmuligheder.

Dobbeltvirkende hydrauliske donkrafte med hydraulisk retur.
Fra 5 til 200 ton.
Anvendes som almindelige donkrafte men ved hjælp af det hydrauliske retursystem, kan endnu bedre kontrol og flere anvendelsesmuligheder opnås.

Dobbeltvirkende hydrauliske sværlastdonkrafte med hydraulisk retur.
Fra 140 til 1100 ton.
Som typerne fra 5 til 200 ton, men så her med endnu større ydeevne.

Enkeltvirkende hydrauliske sværlastdonkrafte med tyngdekraft retur.
Fra 140 til 1100 ton.
Anvendelse som almindelige donkrafte, men så her til de helt store opgaver.

Hydrauliske trækdonkrafte.
Fra 10 til 51 ton.
Anvendes til specielle trækopgaver inden for værftsindustrien, montageopgaver, stålmontage og meget mere hvor en direkte trækkraft ønskes.

Værksstedsdonkrafte
I mange forskellige udgaver og løftekapaciteter.
Anvendes blandt andet til simple løft af motorer og industrielle montageopgaver.

Forskellen på hydraulisk og mekanisk donkraft

De umiddelbare direkte forskelle ved at anvende hydrauliske donkrafte frem for mekaniske donkrafte er:

  1. Man kan med hydrauliske donkrafte eller hydrauliske donkraftsystemer opnå en meget høj ydeevne i forhold til omfanget og vægten af det hydrauliske system der anvendes.
  2. Der kan opnås en meget præcis kontrol med kræfter og hastigheder i et hydraulisk system. Fordi der anvendes olie i et hydraulisk system opstår der meget begrænset slid, og korrosion af de mekaniske dele.
  3. Med et hydraulisk system kan pumpeenhed og selve den eller de aktuelle hydrauliske donkrafte arbejde med en vis afstand i mellem sig, og derved er sikkerheden betydeligt højere end ved anvendelse af mekaniske systemer.
  4. Man kan fra en samlet central pumpeenhed og manøvreventiler styre mange donkrafte på en gang. Investeringen i hydrauliske donkrafte og donkraftsystemer er meget rimelig i forhold til den direkte udnyttelse fleksibilitet og sikkerhed der opnås.

Alle disse fordele har man ikke ved anvendelse af mekaniske donkrafte.

Derfor har du brug for en hydraulisk donkraft

Hvis der ønskes en kompakt og yders effektivt donkraft, er hydrauliske donkrafte det rigtige valg til at løfte en byrde, til at skubbe en byrde, som presseværktøj, til opretning, til at trække en byrde og til at sammenspænde med, samt masser af andre situationer, hvor der er brug for et yderst kompakt, kraftfuldt og let kontrollerbart stykke værktøj.

Her nogle eksempler:

  • Løft af maskiner
  • Løft af generatoranlæg
  • Løft af skibssektioner
  • Løft af små op til meget store industrianlæg
  • Løft af broer i stål og beton.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, så tag endelig fat i en af vores eksperter i løftegrejsafdelingen.