• Ex-display for zone 1, 2 og zone 21, 22
 • Loop Powered : 4…20mAmp strømsløjfe
 • 4 ½ digits 7 segment ciffer
 • Display visning op til ±1999, indbygget 24 bit A/D konverter med høj nøjagtighed
 • Leveres i felthus, eller for panel montage
 • Tæthedsgrad IP 66 i front
 • Egensikker udførelse med ATEX Gas/Støv mærkning EX II 2(1) G, EEx ia IIC T6 bzw. II 2 D, IP65 T 700C
 • Omgivelses temperatur fra -10 .. +450C , specieludførsel fra -20 til +600C kan leveres
 • Kun <1Volt spændingsfald. Kræver ikke ekstern forsyning
 • Ex LCDinstrument med cifferhøjde op til 30 mm for paneludgave og 50 mm i feltmonteret hus
 • Bargraf med 41 segmenter som opdaterer 4 gange pr. sek
 • Mulighed for indbygget interfacemodul for ikke- egensikre signaler
 • Mulighed for indbygget  grænsekontakter EEx i Namur udgave
 • Fri skalerbarhed (efter kundeønske).
  Fås med diverse enheds visninger for temp, tryk, RPM, m3, kilo, etc.
 • Fås med feltbustilslutning for ex-interface til Profibus® PA eller exinterface for FoundationTM Fieldbus