Produktkatalog

Forebyggende vedligehold

Forebyggende vedligehol­del­se af dine kraner, taljer og løftegrej hjælper med en optimal ydeevne ligesom det giver en maximal levetid for udstyret.

Hos Max Fodgaard A/S står vi gerne inde for, at vores kranservice udføres professionelt efter gældende lovgivning og producenternes anvisninger. Dette kan vi gøre uanset hvad mærke kranen, taljen eller udstyret har.

Vi har mere end 70 års erfaring inden for kraneftersyn og eftersyn af andet løftegrej m.m., hvilket er din garanti for at sikkerheden er i top samt at eventuelle skader og slitage vurderes ud fra et professionelt synspunkt. Udskiftning eller kassering af dele sker kun af hensyn til sikkerheden.

Efter endt vedligehold og reparation forsynes den godkendte kran eller løftegrej med de relevante skilte og mærkater. Herudover udleveres et certifikat på kraneftersynet. Dette er din dokumentation overfor myn­dig­hederne eller andre tilsynsførende.

Kontakt vores eksperter inden for Kranservice: Lovpligtigt eftersyn af kran:


Jesper Bøgild

Jesper Bøgild

Serviceleder, Øst
Mail: jbb@fodgaard.dk
Tlf. : +45 36 34 33 32 / +45 40 77 94 43

Lars Christensen

Lars Christensen

Servicechef, Vest
Mail: lc@fodgaard.dk
Tlf. : +45 87 93 23 63

Kim F. Dahlstrøm

Kim F. Dahlstrøm

Servicechef, Øst
Mail: kd@fodgaard.dk
Tlf. : +45 36 34 01 39 / 21 24 00 02